Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika znamení

7. 1. 2008

ObrazekKozoroh

22.12 - 20.1

Kozoroh má obzvláště velké vědomí vlastní odpovědnosti.

Povaha: melancholická

Vládce: Saturn

Živel znamení: země

Charakteristika: Znamení Kozoroha je ovládáno planetou Saturn, která dává lidem narozeným v tomto znamení klid, trpělivost, vytrvalost a ctižádost. Tito lidé jsou schopni vynaložit maximum úsilí na práci, kterou si zvolili, nebo která jim byla zadána. Jsou to lidé příjemní i veselí, ale svou podstatou jsou nesmírně vážní a zodpovědní a všechno, čemu se budou věnovat, bude vycházet z těchto jejich postojů.

Jsou velmi houževnatí a proto většinou dosáhnou to, co chtějí a nic nenechávají náhodě. V obchodě budou dbát na přesně stanovené smlouvy, při vědecké práci na přípravná studia a ani v uměleckých oblastech se nedopustí povrchních projevů. Je zajímavé, že si tito lidé volí většinou ty nejobtížnější úkoly a překážky je spíš zocelují, než by jim působily útrapy. Nikdy jim nevadí začít stejný úkol znovu, dokud nedosáhnou maximálního výsledku. Málokdo se hodí tak dobře pro badatelskou činnost, jako právě Kozorohové.

Jsou to lidé zdrženliví a spolehliví a málokdo dosáhne takovou důvěru jako oni, protože k jejich dobrým vlastnostem patří i takt a mlčenlivost. Jejich soustředěná mysl na vlastní práci jim nedovolí, aby se rozptylovali velkým okruhem přátel, ale pokud někoho přijmou za svého, jsou věrní. Mohlo by se zdát, že se jedná o suché patrony, ale v kruhu lidí, který jim vyhovuje, jsou veselými a vtipnými společníky. Jejich humor je duchaplný, protože ani v tom se nedají strhnout k povrchnostem.

Tito lidé jsou plánovití a dovedou zacházet s časem tak, aby dali povinnostem i odpočinku správnou proporci. Kozorohové jsou snášenlivými partnery, ale samota je jim často milejší, než sebepříjemnější společnost. Pokud se někdy zklamali v partnerství, stane se málokdy, že by se pokoušeli o nové. Stejné to je i s manželstvím. Pokud manželský partner Kozoroha nebude respektovat jeho časový rozvrh a bude ho rušit v práci, musí počítat s rozchodem. K jejich záporným stránkám patří pedanterie a kritičnost, kterou častují své okolí, ale nešetří ani sebe.

Kozorohové jsou velmi skromní lidé, které si dovedou zařídit život velmi prakticky, aby neztráceli vzácný čas. Jejich životní vzestup je pomalý, zato úspěchy, kterých dosáhnou budou trvalé.

Žena Kozoroh - Chladný oheň                                           

Lidé si ji váží jako spolehlivé kolegyně, dobré kamarádky ale jako ženu se vším, co se pod tímto pojmem rozumí, ji berou spíš až na třetí pohled.Ženu v Kozorohu může člověk znát už dlouho, ale její opravdové přednosti poznává teprve postupně.Říká se o ní, že dává před společností přednost samotě, což je často pravda, ale stejně ráda je mezi lidmi, debatuje a vůbec se baví. Žena v Kozorohu dokáže být velice povýšená a svými nelítostnými komentáři se umí leckoho hluboce dotknout. Nemá ráda přetvářku. Umí do člověka dokonale prokouknout. Jestliže něco nevyjde tak, jak si to představovala, prodělá si své deprese a pak se z toho opět sama dostane.

Dvě tváře ženy v Kozorohu se uplatňují především v jejím milostném životě.S jednou tváří si chladně a vypočítavě hledá milence podle fyzických předností a bere si, čeho se jí právě zachce, s druhou je bytostí oddanou až do odevzdanosti. Má-li partnera, na němž jí nijak zvlášť nezáleží, je brzy nevěrná. Partnery na sex si hledá sama.

Muž Kozoroh - V pohodlí monogamie

Na prvním místě je jeho povolání, potom on, pak dlouho nic a na konci, žena, kterou miluje. Mnohá žena si řekne, že před takovým mužem raději utéci. Ale tak zlé to zase není. Jen je třeba trochu nahlédnout do jeho nitra a odhalit jeho vtipnou, laskavou a dobromyslnou stránku. Muž Kozoroh je nepřístupný. Má impozantní a zajímavý zjev. Tento muž má svůj denní režim, do kterého mu nesmí nikdo zasáhnout. Kozoroh je pečlivý, ctižádostivý a má profesní úspěch.Muž Kozoroh potřebuje kolem sebe lidi, kteří sdílejí jeho koníčky. Většinou to nějak souvisí s tělesným pohybem.

Kozoroh potřebuje stálou partnerku, jinak se nedokáže milovat. Nemá-li právě přítelkyni, sex pro něj prostě neexistuje, a pokud by od ní byl delší čas vzdálen, je obvykle věrný. Kozoroh svou partnerku miluje se vším všudy, vůči půvabům jiných žen je imunní.

ObrazekVodnář

21.1 - 19.2

Hranice mezi přátelstvím a láskou je pro Vodnáře často neviditelná.

Povaha: sangvinická

Vládce: Uran, Saturn

Živel znamení: vzduch

Charakteristika: Lidé narození ve znamení Vodnáře jsou ovlivněni dvěma charakterově odlišnými planetami. Saturn jim dává klid, soustředění a vytrvalost, zatímco Uran jim působí neklid, originalitu a vznětlivost. Tyto vlastnosti se u nich málokdy vyskytují odděleně, ale jsou v jejich povaze obsaženy ve vyvážené směsi.

Tito lidé mají velmi pevnou vůli, kterou čas od času vystřídají nerozvážným činem, protože si ukládají často velmi náročné úkoly a připadá jim pod úroveň poradit se o postupech. V žádném případě ale nejsou nepřizpůsobiví a nikdy netrvají na tom, aby se situace vyvíjely podle jejich přání. Nitro Vodnářů je jemné a křehké a pokud mohou, snaží se vyhnout konfliktům. Ve své podstatě to jsou lidumilové, kteří se zajímají o sociální problematiku a snaží se hledat a najít řešení různých nespravedlností.

Milují přírodu a snaží se odhalovat tajemství jejích zákonů a jsou v řešení problémů, které si stanovili neúnavní. K těmto lidem patří snášenlivost, laskavost a tolerance, a proto dovedou být obětavými i soucitnými přáteli a jejich touhou je, získat něco z toho i od vlastního okolí pro sebe. Tito lidé jsou plní neuvěřitelných nápadů, které dovedou systematicky promýšlet, ale zpravidla bývají ve velkém předstihu oproti tomu, na co jsou lidé zvyklí a tak zažívají častá nepochopení a zklamání, ale z těch je vyléčí nový, rovněž originální nápad, aby se historie mohla opakovat. Jsou to snílci, kteří by si zasloužili chápavé okolí a jeho vydatnou pomoc, protože jejich představy jsou řízeny hlubokým idealismem a snahou zlepšovat celý svět a ještě něco v sousedství.

Vodnář platí jako ten, který dává věci do pohybu, odstraňuje překážky a osvobozuje od tísní. Má velkou představivost a intuici, která mu umožňuje rozpoznat skryté souvislosti a vidět „za roh“, ale málokdy se se svými, často neveselými poznatky svěřují.

Vodnáři nesnášejí omezování své svobody, trpí v malých prostorech bez širokého rozhledu a bez možnosti volného pohybu. Nevydrží dlouho na jednom místě a jakmile někam dojedou, už myslí na návrat, ale nikoho nenutí, aby s ním sdílel jejich neklid.

Žena Vodnář - Sex ve vodě

Žena ve Vodnáři má ráda všechno, co jí život zpříjemňuje a činí vlídnějším. Má plno energie a spoustu nápadů, je zvědavá a většinou v akci. A stále musí něco dělat, ale především chce mít legraci. Okruh jejích přátel nikdy nemůže být dost velký. Jestliže se s tím či oním rozkmotřila, rychle si najede někoho nového, kdo upoutá její pozornost. Na lidi, kteří ji dobře neznají, může působit poněkud nafoukaně a odměřeně.

Nikdo by to sice do ní neřekl, neboť je tolik mužů, kteří ji obklopují, ale ona sama je jako kaktusový květ, jenž rozkvétá jen zřídka. Pro ženu ve Vodnáři není v popředí živočišný pud. naopak, ona idealizuje lásku. Sex je pro ni nejkrásnější, když je s tímto ideálem spojen. Potřebuje něhu. Vodnářka je obdařena hravou fantazií, jíž dává přednost před tvrdým živočišným sexem.

Muž Vodnář - Smělý chlapec

Jeho vystupování je působivé. Vodnář je velmi společenský, a proto je neustále v pohybu, nejraději s přáteli, ale také sám. Je otevřený a zvídavý, nic pro něj není zajímavější než rozhovor lidmi, které ještě nezná. Svým zevnějškem působí Vodnář vždy poněkud chladně, vězí v něm však citlivý člověk. Nelze od něho vyžadovat, aby se přizpůsoboval. Na jistých věcech trvá, ale možná spíš jen slovně. Nevidí důvod, proč by se měl přít kvůli určitým názorům. Potřebuje delší čas, než se s někým sblíží.

Žena pro něj není objektem sexu. Nejdřív chce poznat její nitro, duši, přičemž si počíná pomalu a šetrně. Postel je pro Vodnáře jako velká dobrodružná louka s nesčetnými možnosti. Tou nejkrásnější hračkou je žena. Vodnář miluje v sexu experimentování, stále stejný sex ho nudí.

ObrazekRyby

20.2 - 20.3

Síla Ryb je v jejich slabosti.

Povaha: flegmaticko-sangvinická

Vládce: Jupiter, Neptun

Živel znamení: voda

Charakteristika: Lidé narození ve znamení Ryb jsou stejně jako zrozenci na Vodnáři vystaveni vlivu dvou planet a to Jupitera, který jim dává smysl pro spravedlnost, sociální cítění i ochotu pomáhat druhým, a Neptuna, který jim na jedné straně pomáhá a na straně druhé jim trochu komplikuje život. Jeho představivost, tvůrčí fantazii a citovou jemnost, ale i přecitlivělost, snivost, která vede k pasivitě, nerozhodnost a přehnanou vnímavost.

Tito lidé bývají velice plaší a mívají zvláště v mladém věku nepřekonatelné zábrany ve styku s lidmi a dokonce i se stejně starými dětmi. Bývá pro ně problém jít na nákup, zeptat se neznámých lidí na cestu, či zařídit něco na úřadě, i kdyby šlo jen o poštu.

Lidé narození ve znamení Ryb si ponechávají mnoho zábran do pozdního věku, i když je časem okolnosti donutí, aby si vypěstovali běžné návyky a zbavili se zbytečného strachu. U mnoha z nich se z těchto vlastností někdy vytvoří druh záměrné koketerie, protože si během života stihli všimnout, že jejich zdrženlivost a plachost je lidmi vlídně přijímána a že snadno dosáhnou svého právě touto nevýbojností.

Znamení Ryb vytváří lidi závislé na svém domácím prostředí, kde se jedině cítí bezpeční, kde mají svá zabydlená zákoutí, ve který sní o neuvěřitelných dobrodružstvích a o svých rolích hrdinů v nich.

Lidé narození v tomto znamení potřebují povolání, které vyhovuje jejich povaze. Pak jsou nesmírně pracovití a úspěšní, ale při tom si budou pečlivě hlídat, aby nebyli kráceni ve svých nárocích na pohodlí a na čase, který potřebují pro své snění.

Mají neuvěřitelnou fantazii a schopnost vcítit se do druhých lidí, a protož je mezi nimi hodně spisovatelů a básníků, ale i herců a výtvarníků, kteří těží z bohatství svého nitra velké hodnoty.

Zrozenci na Rybách jsou mezi lidmi ostýchaví, oddaní a obětaví, ale je v tom i jejich zvláštní síla; jejich protivníci se vzdávají boje s pocitem trapnosti.

Jsou to lidé ovlivnitelní a špatné prostředí by mohlo využít jejich neuvěřitelnou fantazii k rafinovaným podvodům. Neptun je také planetou klamání, podvodů a lží. Obvyklejší ale je, že působí proti nim a vytváří v nich nedůvěru vůči světu.

Žena Ryba - Zralá pro jeviště

Žena v Rybách je spáč a ráda lenoší, musí být v dokonalém pohodlí, aby to mohla vychutnávat všemi smysly. Je vnímavá pro veškeré smyslové dráždění. Vypadá, jako by žila jen s ohledem na své bližní. Za prvé se v nich zrcadlí, protože potřebuje uznání, že je krásná a žádoucí, za druhé má prostě talent jednat s lidmi a ujímá se jejich problémů. Rybě se nesmí lhát, protože ona to vytuší. V životě ženy v Rybách je mnoho mužů jejích snů. Co chvíli se do někoho zamiluje, přičemž je schopná horovat pro naprosto rozdílně typy. Muž, jehož si nakonec mezi mnoha láskami zvolí, většinou nebývá ten pravý. Často se vdá za poddajného a méně smyslného muže. Žena v Rybách bohužel bývá muži často rozčarovaná. Snadno jí zlomí srdce.

Muži, který se jí líbí, dá zájem najevo, aniž by tím poškodila své vzezření nevinné tiché vody. Zatímco se tváří chladně, nechává prosvítat své rozkošnictví a rozpaluje mužovu fantazii. Jestliže se skutečnost shoduje s fantazií, je Ryba velmi šťastná a spokojená.

Muž Ryba - Jako zvířata v lese

Muž v Rybách vyzařuje sílu a dynamiku a třebaže se ve společnosti nedere do popředí, jeho osobnostě silně přitažlivá. Má široký okruh přátel. Jeho byt je otevřen skoro každému. Při rozhovoru často působí dojmem, že je duchem nepřítomný.

Fascinují ho ty ženy, z nichž vyzařuje smyslnost. Mohou mít v sobě klidně cosi dominujícího, to provokuje jeho mužnost. Muž v Rybách sice flirtuje a umí ženy okouzlit, s každou by si však nezačínal. za hezkým zevnějškem musí být také duch, jinak s ní ani neztratí slovo.

Tento muž určitě nesáhne k násilnostem, ale počíná si cílevědomě. A koneckonců ví, jak v ženě probudit žádost. Její erotogenní zóny najde rychle. Nechává se ráda sám také hýčkat. Potrpí si víc na zralé, zkušené ženy než na mladé dívky. Je mu jedno, zda má partnerka bezvadnou postavu. On hledá v každé ženě jemnost a ženskost, ale také mateřskost a sílu.

ObrazekBeran

Beran vám vždy pomůže najít ztracené iluze.

Povaha: cholerická

Vládce: Mars

Živel znamení: oheň

Charakteristika: Vládcem znamení Berana je planeta Mars, která symbolizuje energii, zdraví bojovnost i vůdčí schopnosti. Lidé narození v tomto znamení jsou odvážní a ve většině situací života rozhodní. Do každé práce nebo akce se vrhají s nadšením a s důvěrou ve své schopnosti, ale často jim chybí rozvaha a trpělivost.

Berani jsou lidí kamarádští, přátelští a veselí a mají silně vyvinutý smysl pro fair play. Je dobré mít je za kolegy, protože překypují množstvím dobrých nápadů, které sami nestihnou realizovat, ale umějí strhnout druhé k radostné spolupráci. Budou-li ve vedoucím postavení, lze se spolehnout, že budou spravedliví, ale těžko se smíří s lenivými nebo nešikovnými partnery. Vzájemné problémy budou řešit rychle, prudce a nekompromisně. Tito lidé nesnesou, aby je někdo řídil nebo jim dokonce poroučel a svou svobodu a nezávislost si získají za každou cenu. Jejich odvaha bývá neuvěřitelná, ale vyplývá ze sebedůvěry, kterou získali svými výkony.

Mají velký elán a chuť pouštět se stále do nových věcí a mají dost nápaditosti a inteligence, aby si poradili i s nejsložitějšími úkoly. Tito lidé mohou zastávat všechna povolání, u kterých je nutné rychlé a bystré rozhodování i velká zodpovědnost. Je pro ně typické otevřené a upřímné jednání a ve styku s lidmi dovedou být diplomatičtí a taktní. Ke společenskému úspěchu jim pomáhá i jejich smysl pro humor. Přebytky své energie investují často do sportu a libují si zvláště v riskantních a na fyzické vybavení náročných druzích. Jsou pohybově velice nadaní a odvážní a proto je právě z tohoto znamení velké procento špičkových sportovců. Planeta Mars z nich dělá lidi, kteří umí prosadit svou vůli a vybojovat svůj názor a postoj. Pokud se jim nedaří, jednají podrážděně až zlostně, ale jejich emoce netrvají dlouho, protože ve své podstatě nejsou zlí a navíc by je to zdržovalo. Jejich občasná netrpělivost je jejich kamenem úrazu a měli by si proto volit kamarády, kteří je dobře znají a kterým věří, aby si od nich da li poradit a hlavně brzdit a korigovat svou ukvapenost a překotnost. Přes tyto jejich nedostatky to jsou skutečné charaktery, pro které je dodržení slibu samozřejmostí.

Žena - Cílevědomě k extázi

Ženu narozenou v Beranovi nejde prokouknout a práve toto jí dělá přitažlivou a zajímavou.Působí chladně a mužům připadá, jakoby se o ně vůbec nazajímala. Nebojí se jít za novým a neznámým, je odvážná.Jsou to romantické ženy, které mají rády svádění, poklony a lichotky.

Miluje přírodu a ráda v ní tráví klidné chvilky.

Žena narozena v tomto znamení je založená materiálně a proto potřebuje dobrou práci.

Beran - muž - Lovecký pud

Muž Skopec je plný protikladů. Navenek působí perfektně, jeho byt je však učiněné provizorium. Dokázal by žít i ve stanu. Skopec má rád ostrá a vydatná jídla, důležitý je pro něho efekt. Od tohoto se odvíjí i jeho sexuální život.

Skopec je lovec, který hledá svou kořist. Když vystřelí do společnosti své tolik obávané šípy, jež mají dokázat, jak je inteligentní, ale v příštím okamžiku si už svou vyvolenou představuje ve všech možných milostných pozicích. Když mu žena dá najevo, že se jí líbí, tak se jeho dominující role plně rozvine. Od té chvíle všechno řídí. Když je Skopec na lovu za kořistí, tak není dobré si s ním jenom tak pohrávat.

Skopec dává přednost dominantnímu postavení. Líbí se mu zejména, když před ním partnerka klečí a on si je bere zezadu, případně ji zvedne a přitiskne ke zdi. Toto ho umí dohnat k šílenství. Miluje ženy, které hlasitě sténají a umí jim přivodit nezapomenutelnou rozkoš.

I když je Skopec dominantní, tak má rád něžné ruce, které ho hladí.

ObrazekBýk 

21.4 - 20.5

Býk miluje domov, plnou spíž jídla a nějakou tu korunku na vkladní knížce.

Povaha: melancholicko-flegmatická

Vládce: Venuše

Živel znamení: země

Charakteristika: Znamení Býka dává lidem, kteří se v něm narodili klidnou trpělivou povahu, cit a vztah ke všemu krásnému a příjemnému, co život poskytuje. Býci jsou často uzavření lidé, kteří se ani vůči nejlepším přátelům nezbavují zcela odstupu, i když vůbec nevyplývá z jejich domýšlivosti, ale spíš jim není dopřána radost vypovídat se.

Lidé narození ve znamení Býka jsou velmi konzervativní, což se projevuje už tím, jak dbají na formy chování, na oblečení i na styl bydlení. Nedá se tvrdit, že jsou zaměření proti všemu modernímu, ale trvají na kvalitních materiálech, na dokonalém zpracování a hlavně na ověřených hodnotách. Spočívá to i v tom, že tito lidé ke svému štěstí potřebují pocit jistoty a tímto vším si k tomuto pocitu pomáhají. Znají hodnotu věcí i majetku a značnou část svého úsilí dávají do jeho získání, protože ony zmíněné jistoty chtějí dopřát i svým potomkům. Pokud se zdají tito lidé sobečtí, je to mylné zdání, protože sami jsou velmi nenároční, ale jsou hnáni představou, že jejich rodina musí dostat to nejlepší. Citové a rodinné zázemí je další součástí jejich jistot a jak jsou starostliví vůči svým dětem, jsou pozorní i ke starším rodinným příslušníkům, bez poctu, že se obětují.

V práci jsou tito lidé velmi přesní a spolehliví. Protože vědí, co je povinnost, snaží se nedat prostor svému jinému rysu a to je pohodlnost. Lidé narození ve znamení Býka netrvají na tom, že by museli za každou cenu sportovat. Podniknou nanejvýš pěší túru, na jejímž konci bude vzácná umělecká památka, která není dosažitelná jiným způsobem. Jen vlastní rodina, umělecké zážitky a dobré jídlo jim stojí za vynaložení námahy.

Protože jsou Býci narození pod vládou Venuše, mají nesmírně vyvinutý smysl pro umění a mnoho lidí narozených v tomto znamení je mezi aktivními umělci, a to od architektů po zpěváky.


Tito lidí jsou dbalí své pověsti a i kdyby je práce nebavila, splní své povinnosti na úrovni. Umějí se soustředit na práci, aby zbytečně neztráceli čas, který nutně potřebují k tomu, co pro sebe považují za nezbytné: přečíst si knihu, zhlédnout výstavu nebo se projít parkem. Nejsou to ale planí fantastové. Vědí, co znamenají peníze a umí s nimi zacházet prakticky a rozvážně

Žena Býk - Milenka

Jemná, smyslná a srdečná - představa všech mužů. Dokáže upoutat pohledy všech mužů. Miluje drahé a luxusní oblečení. Je to umělkyně ve svádění. Žena v Býku nemá ráda neosobní a vypočítavý sex, potřebuje teplo a důvěru, chce si být jistá, že o ni partner stojí.

Žena v Býku je náročná milenka. Očekává sexuální potěšení, romantiku a smyslnou atmosféru. Na milostnou noc se pečlivě připravuje. Milostná hra se ženou v Býku má intenzitu býčího zápasu a dovede muži vyrazit dech. Chce pocítit něhu i mužskou sílu. Žena v Býku má silnou orální potřebu. Partnerovo tělo ráda zkoumá jazykem. Nedosáhne-li sexuálního uspokojení u muže, klidně se může stát, že se obrátí k ženám.

Muž Býk - Láska při světle svíček

Je to osobnost vyřazující mužnost a šarm. Tito muži si často ani neuvědomují, že přitahují pohledy žen. Miluje dobré jídlo a výborné víno, kvalitní restaurace. Občas mívá problémy s váhou. Jeho přirozenost je nekomplikované chování, jež působí osvěžujícím dojmem.

V sexu si někdy počíná opravdu neromanticky, neboť zejména v něm se v pravém smyslu slova projevuje jeho býčí nátura. Ženu svého srdce bude ale hýčkat a dobře se o ní postará. Muž v Býku inscenuje svá milostná dobrodružství perfektně a hraje hlavní roli. Je velmi smyslný a ženy jeho komplimentům a něžnůstkám podléhají.Nepatří ale pod exotické průvodce, neboť je velmi jednoduchý a nekomplikovaný. Muž v Býku má silnou orální potřebu. V mnoha ohledech je dobrý milenec, protože má silný animální instinkt.Jeho chlípnost lze plně srovnat s chlípností býka během páření . Muž v Býku rád svou partnerku zahrnuje něžnost a také je rád přijímá.

ObrazekBlíženci

21.5 - 21.6

Blíženec je duševní hledač.

Povaha: melancholický sangvinik

Vládce: Merkur

Živel znamení: vzduch

Charakteristika: Lidé narození ve znamení Blíženců jsou mnohostranně nadaní a své schopnosti umí využít jak v teorii, tak v praxi. Jsou to velmi inteligentní a bystří lidí, kteří mají zájem o všechno dění, a velmi rychle se orientují v každé situaci. Jsou přístupní všem novinkám, které se na světě objeví, a protože rychle rozpoznají jejich výhody, snaží se je uvádět do života ve prospěch všech. Velmi často ale narážejí na nepochopení konzervativnějších spoluobčanů. Jsou to společenští lidé a reprezentativní osobnosti, které svým vrozeným šarmem a elánem dovedou ostatní nadchnout a ovlivnit.

Vládcem znamení Blíženců je planeta Merkur, která svým svěřencům dává kromě řečnického espritu i spisovatelské vlohy, což ve spojení s neobyčejnou aktivitou vytváří předpoklady, aby tito lidé vynikli jako skvělí žurnalisté nebo originální pracovníci v oblasti reklamy; ale není oboru, ve kterém by nevynikli. Jejich vystupování, humor a lehkost, s jakou řeší problémy, z nich dělá v očích druhých lidí trochu povrchní jedince, ale je to velký omyl, protože těmto lidem je dáno do vínku bleskové soustřední, které jim zaručuje kvalitní výsledky. Navíc nemají v povaze okázale zdůrazňovat námahu, kterou na práci vynaložili.

Jeví se povrchní i těm, kteří se v životě dopachtili k určitému názoru a jeho neměnnost inzerují jako zásadovost své povahy, zatímco lidé ve znamení Blíženců nelpí na žádných dogmatech. V tom není lstivá přizpůsobivost, ale schopnost přiznat sobě i okolí omyl a přijmout za svůj názor ten, který u nich zvítězil svou logikou.


Pro tyto lidi je typický tvůrčí neklid a jejich mnohostrannost jim bývá často na překážku při volbě povolání a tak jim trvá déle než jiným, rozhodování o budoucí profesi.

V mládí mnozí z těchto lidí vystřídají více různých povolání, než se rozhodnou a zvolí to praví. U Blíženců ale žádná zkušenost nepřijde nazmar. Blíženci jsou lidí, kteří jsou kdekoli na světě a v kterékoli situaci jako doma. Mají snahu se stále pídit po zážitcích, které umějí zajímavě a poutavě sdělovat, ale nikdy z nich nebudou fanatici nějakých názorů, které by nutili druhým. Jsou to rození demokraté, s věčně mladým intelektem.

Žena Blíženec - Vůdkyně

Je to duch z láhve, rozkošné, záhadné stvoření, jež se objeví náhle. Je to svůdná žena, která umí každého upoutat. Rychle navazuje kontakt a je přátelská.

Její výlety to sexu jsou opravdu dobrodružné, vrhá se do milostných vztahů po hlavě. Romantika je fajn,ale „rychlovka“ jí rozhodně nevadí. Vše za předpokladu, že tempo určuje ona. Tato žena většinou vztah začíná jako prví. Při předehře dělá víc věcí najednou. Zahrnuje partnera polibky a součastně zkoumá jeho tělo. V sexu je velmi zvídává a myslí neustále na nové variace. V mladém věku často střídá milence. Existuje u ní sklon k bisexualitě.

Muž Blíženec - Dvojnásobný milenec

Když už je dávno po večírku, tak zůstává poslední. Mluví živě a přesvědčivě, slova zdůrazňuje gestikulací. Dovede říct ke každému tématu něco. Blíženci zkrátka musíte naslouchat. Má spoustu zájmů, je zvídavý, miluje extrémy. Blíženec se nepřetvařuje.

Rád překvapuje a partnerku si vybere v okamžiku, kdy to vůbec nečeká. Muž v Blížencích má svou představu, jak by měl sex vypadat, má bohaté sexuální zkušenosti. Žena s ním nepřijde zkrátka.

Během milostné hry rád střídá milostné pozice. Blížencova sexuální partnerka má velnou ruku, jak ho vzrušovat. Blížence nejde šokovat ani nejtajnějšími fantaziemi.

ObrazekRak

22.6 - 22.7

Citlivý Ráček miluje a přeje si být milován.

Povaha: flegmatická

Vládce: Měsíc

Živel znamení: voda

Charakteristika: Znamení Raka je ovládáno Měsícem, který dává lidem narozeným v tomto znamení, zvláštní, výrazně citové založení, a tím i značnou zdrženlivost až nesmělost. Jejich rozum, myšlení i chování je velmi závislé na náladách, a proto se rádi upínají na silnější osobnosti a volí si i partnery, kteří jim poskytnou oporu.

Tito lidé milují svůj domov, rodiče i vlastní rodinu, ale bývají vláčeni svými romantickými sny a proměnlivostí svých nálad, že ani nemohou, přes svůj vrozený ostych, zůstat věrní svému milovanému partnerovi. Nemohou za to a nemyslí to zle, to jen jejich povaha má vlivem Měsíce způsobenou citovou rozkolísanost, která se promítá i do jejich vztahů. Sami tím velice trpí a s oblibou obohacují své nitro dalším a stále novým utrpením.

Lidé narození ve znamení Raka bývají velmi umělecky založení a mnozí z nich umějí své bohaté citové vjemy sdělovat štětcem, slovem i zpěvem a i když se o nich říká, že jsou ovlivnitelní, tak ovlivňují vlastně oni své okolí a obohacují ho o kouzlo své emocí plné osobnosti.

I když by se mohlo zdát, že budou při svém založení v životě dost nepraktičtí, pravda je taková, že pokud se jedná o finance a životní úroveň vědí, jak se o ní postarat a jejich jednání vykazuje hodně smyslu pro realitu. Svou osobnost dovedou svérázně prosadit a zajistit sobě a své rodině pohodlný život, protože přívětivý a útulný domov a rodinná pohoda je pro jejich zjitřenou mysl a neklid, potřebným útočištěm.

Jsou to lidé nevýbojní a plaší, ale jsou i velmi inteligentní a dost chytří, aby uměli nasbírané zkušenosti dobře zhodnotit. Z toho plyne, že pokud někdy zjistili, že jejich plachost budí sympatie a ochotu jim vyjít vstříc, vědí, jak tuto vlastnost vyrobit a s úspěchem ji provozovat, protože z uměleckých talentů jim ani herectví není odepřeno.

Častěji než zlost, mají na repertoáru nářky nebo lítost a spíš než násilí, předvedou milou bezradnost. Ve své podstatě to jsou introverti, kteří na sebe neradi poutají pozornost, ale o to jsou poutavější.

Žena Rak - Sex v krásném balení

Žena narozená v Raku bývá středem pozornosti. Žena v Raku je agilní, neustále v pohybu. Je otevřená a zvědavá, zkoumá neznámé a tále hledá nové věci, které by pro mi byli zajímavé. Potřebuje společenskou živou atmosféru.

Tato žena hledá lásku ,která je víc než čistý sex. Sexualitě se oddává ze zvědavosti, je k lečemu ochotná, dovede se přizpůsobit, jen nemá ráda extrémy. Najde-li skutečnou něhu, udělá pro partnera všechno. Do ložnice ji mohou zlákat především muži s vážnámi úmysl.

Zvláště citlivá je na zadečku a na chodidlech. Nejraději leží pod ním, aby cítila jeho mužnost.

Pro ženu narozenou v Raku sex souvicí s citem a estetikou. Vše hrubé a primitivní jí odpuzuje.

Muž Rak - Mistr svádění

Muž v Raku nenávidí stres a chvat, zdá se, že všemu, co dělá, předchází celý řetězec myšlenek. Rak má občas sklon k nepořádnost. Muž v Raku nemusí být svým zevnějškem nápadný zjev: to, že je vlastně skutečně atraktivní a že má šarm, člověk zjistí až na druhý pohled.

Je to smyslný člověk a vnímá erotické signály. Jeho zájem však nevzbuzuje jen její zevnějšek. něco naní musí být, ona smyslnost, která slibuje nejrozmanitější tělosné rozkoše. Pro Rka je krátké dobrodružství druhořadé. Miluje hru na svádění. Jeho nejoblíbenější polohou je ležet pod partnerkou. Pohled na ňadra ho vůbec vzrušuje. Ve své fantazii se muž v Raku většinou ujímá pasivní role, vzrušeuje ho především jeho vlastní bezbrannost. Ve skutečnosti je však dokonale aktivní a bude svou partnerku laskat dlaněmi i jazykem.


ObrazekLev

Lev vždycky ví, co chce, a většinou to taky dostane.

Povaha: cholericko-flegmatická

Vládce: Slunce

Živel znamení: oheň

Charakteristika: Znamení Lva dává lidem, kteří se v něm narodili, zdravé sebevědomí a přirozenou autoritu. Mají vůli vládnout a ovládat druhé, ale jejich chování je velkorysé a přátelské. Tito lidé o sobě zpravidla nemají žádné pochybnosti, protože věří svým pracovním i morálním kvalitám a důvěřivě posuzují i své protějšky. Jsou to lidé hrdí a mají v úctě i hrdost svých spoluobčanů, u kterých jsou oblíbeni pro svou přímost a otevřenost. V jejich povaze je rytířskost a vrozený takt. V přítomnosti těchto lidí se každý cítí dobře a nikomu nevadí, podřídit se jejich vedení a rozhodování, protože tito lidé vyzařují klidnou převahu a nikdy se neuchylují k malichernostem.

Lidé narození v tomto znamení mají rádi bohatství a dobrou životní úroveň, ale ani v horších materiálních poměrech neztrácejí svou sebedůvěru a zjevem ani chováním nedají svému okolí najevo, že potřebují pomoc nebo soucit.

Knížecí znamení Lva působí, že tito lidé, ať už patří do kterékoli společenské kategorie, budou vyzařovat přirozenou elegancí, i kdyby byli nuceni chodit v hadrech. Spočívá to v jejich chůzi, v držení těla, ale hlavně v jejich noblesně normálních chování.

Při špatném ozáření jejich Slunce jinými planetami se může stát, že se jejich hrdost změní v pýchu a jejich autorita v aroganci. Pak se stává, že svou vůli prosazují na úkor druhých a uplatňují ji nejen „lvím“ způsobem přímo, ale i zlomyslným zadáctvím a postupují v tom tak dlouho, dokud nedosáhnou svého.
Lvi volí vždy nejkratší cestu k cíli a jsou k tomu vybaveni velkou rozhodností. Nejlépe se jim daří ve svobodných povoláních, kde uplatní svou samostatnost, ale ani podnikatelská sféra není jejich mentalitě cizí, protože je v nich velká odvaha a radost z rizika. Lvi, tak jako všechny kočkovité šelmy mají dar rychlých reakcí a osvědčují se v nepřehledných situacích, ve který umějí využít svůj neomylný instinkt a postřeh.


Tito lidé mají úspěch v každém povolání, ve kterém se uplatní úroveň jejich chování, bystrost, takt i sebedůvěra. Jsou sice schopní vykonávat na úrovni jakoukoli práci, ale v roli diplomata nebo politika jsou nepřekonatelní.

Žena - Lev - Kočičí mazlení

Žena narozena ve Lvu je opravdu někdo. Má perfektní make-up, účes, oblečení i chování. Miluje být středem pozornosti a být obklopována obdivovateli. Lvice je protikladné stvoření, nespoutané a křehké, svůdné, nevypočitatelné. Když hledá muže, tak jde za ním jako za kořistí. Protože potřebuje být obdivována, tak ráda flirtuje.

Lvice má velmi citlivý nos a přitahují ji muži, kteří krásně voní. Vzrušuje ji svalnatá postava. Miluje svádění muže, když má dojem,že ho dost vzrušila, své vystoupení skončí, protože chce být hýčkána. V milování odmítá těžkopádnost a hrubost. Nemá sklon k experimentům ani k výstřednímu sexu.

Muž - Lev - Milostný akt s rituály

Mezi mladým a starým Lvem existuje velký rozdíl. Když dochází k jeho přeměně, tak se z výstředního větroplacha stává usedlý mu. Mladý Lev je hvězda manéže. Upoutává na sebe pozornost všech žen a ostatní muži blednou závistí. Libuje si v luxusu, protože toto znamená kvalitu.Jeho chování je extrovertní.

Nepoctivost a zbabělost jsou v jeho rozporu.

Ženy a sex jsou pro Lva stejně důležité jako potrava. Je to silný sexuální bytost. Jeho žena ho musí náležitě uspokojovat a podle toho o ní také dobře pečuje. Vzrušuje ho, když se žena chová zdrženlivě, protože potřebuje cítit, že je dobyvatel. Když se miluje se ženou, potřebuje pocit, že její tělo zcela vlastní.Pro Lva je důležitá harmonie s milovanou osobou, pocit, že oba dávají i berou.

ObrazekPanna

24.8 - 23.9

Pro Pannu je pravda krásná a krása pravdivá.

Povaha: melancholicko-flegmatická

Vládce: Merkur

 Živel znamení: země

Charakteristika: Výrazným rysem lidí narozených ve znamení Panny je smysl pro pořádek a systém. Jsou to lidé praktičtí a mají velké konstrukční a manuální schopnosti a dovedou se vždy plně soustředit na své úkoly. Bývají okouzleni domyšlenými a fungujícími systémy a sami se snaží, aby kolem nich bylo všechno správně uspořádáno, protože pořádek jim usnadňuje a zrychluje práci. Tento jejich rys by se mohl při špatném ozáření jejich Slunce planetami změnit až k pedanterii.

Tito lidé dbají i na pořádek v mezilidských vztazích, protože mají rádi jasno. Své postoje ovládají rozumem, kterým korigují své city. Nejsou bezcitní, ale spíš opatrní, aby se neangažovali tam, kde je vše předem prohráno. Jsou to spolehliví lidé, kteří mají silně vyvinutý smysl pro povinnost. Jsou velice inteligentní, schopní velkého soustředění i věcní a tyto jejich vlastnosti jim dávají předpoklady k výjimečným výsledkům při uměleckých, ale hlavně vědeckých úkolech.

Jejich pracovní úspěchy jsou výsledkem předem promyšlených postupů i tím, že se nikdy nedají ručit ve svém soustředění na práci. Dovedou tvrdě zahnat každého, kdo by je chtěl rozptylovat.

Rychle a bystře pochopí a zhodnotí pohnutky svých spoluobčanů a stejně rychle si uvědomí, jak se mají zachovat. Dovedou poradit a tam kde vidí, každého, kdo chce něco získat neprávem. Jsou to lidé, kteří promýšlejí nejen svou práci a úkoly, ale i každou životní situaci, následky svých možných rozhodnutí a každý svůj budoucí čin. Je to protož, že chtějí předejít všem možným rizikům a nežádoucím náhodám.

Jsou opatrní a konzervativní a rádi se řídí zásadami, které si stanovili. Lidé narození ve znamení Panny nejsou okázalí a jejich rozumem budovaná osobnost se projeví zdrženlivým chováním i nenápadným oděvem a prakticky zařízeným obydlím, ve kterém se pořádek musí docílit bez velké a zbytečné námahy.

I když jsou tito lidé dost urážliví, sami nejdou daleko pro kritiku. Kdo chce s nimi vyjít po dobrém, měl by si uvědomit, že jejich nároky na pořádek a poctivost jsou oprávněné a že nikomu neuškodí
.

Žena Panna - Na stopě skryté rozkoši

Má vybrané způsoby a dokonalý, pěstěný zevnějšek. už proto upoutává jen určitou kategorii mužů, udržuje však tak jako tak odstup a podvědomě dává najevo, s kým by se ráda dala do hovoru a s kým ne. Při zábavě se většinou chová zdrženlivě, vážně a důstojně. Je skromná a zdrženlivá.

Má zdravý a přirozený vztah k sexu a prostě nechápe, proč se toho s ním tolik nadělá. Nemá ráda, když ji někdo překvapí. A pokud by se jí mělo stát, že byl šla s téměř cizím mužem ještě týž večer do postele, nemusí se o tom nijak moc mluvit. Žen a Panně jinak obvykle vyčkává, jak se vztah vyvine, pak lze myslet i na sex. Partnerovi bude vykládat, že i duševní stránka je ve vztahu mezi mužem a ženou důležitá a že ten, kdo vidí jen čistě fyzické aspekty, nechápe správný význam milování.

Muž Panna - Džentlmen mezi milenci

Jestliže se o někom mluví, že je vždycky "jako ze škatulky", pak je to muž v Panně. Je to dobrý a trpělivý posluchač, je svědomitý, uvolněný a plný humoru. Ženy jsou pro muže v Panně cosi zcela kuriózního. Tyto bytosti musí nejdříve důkladně zkoumat, a to tak dlouho, dokud není přesvědčen, že jistá žena splňuje všechny předpoklady a že si ho zasluhuje. V těchto těžkých zkouškách zřejmě jen málokdo obstojí, proto muži Panny zůstávají často sami a svobodní.

Dává ženě najevo, že se o ni uchází, jsou to však spíš skryté komplimenty, pohledy, drobná gesta, letmý dotykprstů, což je vlastně erotičtější než afekt plný netajeného sexu. Muž v Panně si nikdy nebude počínat nemotorně, nebude se pokoušet svou partnerku překvapis. Muž v panně si užívá sexu, má-li na něj čas a - ovšem - také chuť. Muž v Panně má pro ženy jemný cit. Počíná si velmi vnímavě.

ObrazekVáhy

24.9 - 23.10

Váhy jsou velcí taktici a politici.Jeden krok dopředu, dva kroky vzad.

Povaha: sangvinicko-flegmatická

Vládce: Venuše

Živel znamení: vzduch

Charakteristika: Snad aby učinili radost názvu svého znamení, jsou lidé narození ve znamení Vah většinou rozvážní, vyvážení a harmoničtí. V každém případě dřív než se odváží, rozvažují. Je možné, že se v jejich středu najde zbrklejší jedinec, ale to bývá opravdu vzácná výjimka. Tito lidé jsou upřímní, poctiví a slušní a ze všeho nejméně snášejí hlučné, neomalené nebo vulgární jednání a chování. U lidí narozených v tomto znamení je výrazné estetické cítění a velmi zhusta i umělecké nadání a je lhostejné, pro který z oborů umělecké činnosti se rozhodnou; pro každý budou přínosem. Pokud z nich nebudou přímo aktivní umělci, projeví svůj vkus ve všem, čemu se budou věnovat. Jsou to lidé šikovní, pilní, inteligentní a podnikaví.

S těmito lidmi se jedná velice příjemně a i když si někdy dávají čas na rozhodování, vrhají se do díla s nadšením, pokud shledají, že jde o zajímavý i výnosný úkol. Jejich nároky jsou dost vysoké, protože znají hodnotu své práce, žádají správné ocenění.

Tito lidé se zdají pevní a rozhodní, ale za maskou stability zastírají své vnitřní nejistoty. Nejsou náladoví ani neupřímní, ale dovedou propadat pochybnostem, ať už vlastním nebo takovým, které si nechali vsugerovat druhými. V takových případech jsou nespolehliví, ale nedá se jim přisuzovat zlý úmysl. Přes jejich vnitřní nejistoty až rozháranost, jsou to lidé s nesmírným citem pro spravedlnost a v tomto ohledu jsou skálopevní. Jakkoli si nejsou jistí sami sebou, druhé dovedou hodnotit naprosto přesně, správně a s pochopením. Považují za svou povinnost obrušovat hrany rozdílných stanovisek, zmírňovat rozdíly a zabránit bezpráví. V každém společenském seskupení jsou lidi narození v tomto znamení velmi oblíbeni, protože dovedou nenásilně urovnat každý spor a tím stmelit lidi k práci i zábavě. Svým vystupováním i vkusným oblečením udávají tón a každý v jejich blízkosti se zastydí za vlastní nedostatky a nedbalost, které se pro příště vystříhá.

V roli nadřízených se chovají demokraticky a vyžadují spolupráci spíš než podřízenost. Jejich klid, rozvaha a spravedlnost ukazuje, že je možné soužití na úrovni a jejich svérázný smysl pro humor dává té úrovni správné koření.

Žena Váha - Akt se zrcadlem

Žena narozená ve Vahách působí vznešeně, sebejistě, poněkud chladně. Než vyjde z domu, celé hodiny stráví tím, aby vypadala dokonale, a také se jí to podaří. Ona rozhodně ví, že pořádek musí být. Je to člověk s estetickým cítěním. dokáže dlouho žít s partnerem, aniž by ho skutečně milovala. Její city bývají často velmi povrchní nebo jen krátkodobé.

Žena ve Vahách dává partnerovi od začátku na vědomí, že není žádnou pevností, již musí násilím dobýt. Miluje dlouhou předehru, při níž by muž měl vnímat a obdivovat její krásu. Je si vědoma svého sex-appealu. Rozumí nejen vlastnímu tělu, nýbrž vytuší také potřeby partnerovy. Muž u ní nesmí projevit žádné animální sklony ani si nesmí počínat hrubě. To nenávidí. Váha miluje rozmazlování.

Muž Váha - Tichá voda břehy mele

Nemusí být právě nápadná, avšak šarmantnímu, mladistvému úsměvu tohoto muže lze stěží odolat. Ženy si musí zvyknou, že nikdy nepoznají, jestli je plachý nebo nemá zájem. Není to dotěra. Je vtipný, roztomilý a hovorný. Rychle se zamiluje a umí si ji získat, ale když ta konečně svolí, on kupodivu náhle ani neví, jestli oni stojí.

Žena by měla předem vědět, že se u Váhy musí chopit sama iniciativy.Tento muž jde jen zřídka s nějakou ženou do postele ještě týž večer. Pro muže ve Vahách milostný akt neznamená spěch, nýbrž zážitek. S Váhou lze dlouho žít, ale za celý život ho člověk opravdu nepozná. Tváří se smutně, ale tvrdí, že se má dobře. Nikdy nepoznáte, co se skrývá za jeho chmurnou tváří.

Obrazek

Štír 

Štír má totální ego. Ví, co je a co není, a názor kohokoli jiného to nezmění.

Povaha: flegmaticko-cholerická

Vládce: Pluta, Mars

Živel znamení: voda

Charakteristika: Lidé narození ve znamení Štíra mají velmi jasné myšlení, bystrý úsudek a přesný odhad situace. Nemají jen dobrou paměť, ale mají i aktivní tvořivé myšlení, které se vyznačuje originalitou. Je v nich velká tvrdošíjnost, pokud hájí názory, ke kterým dospěli a vyplývá to z jejich oprávněné sebejistoty.

Jsou to lidé zvláštních krajností. Umějí být nesmírně laskaví a obětaví k přátelům, ale pokud k někomu zaujmou negativní stanovisko, jsou vůči němu skrytě nebo i zjevně krutí. Málokdy se dá předem odhadnout jejich reakce a je možné, že ji sami předem neznají. Dobro, které dovedou na jedné straně působit je bezmezné, ale v hněvu jsou stejně důslední až neúprosní. Jsou to lidé nesmírně zvídaví až zvědaví a pokud je někdo zajímá, nebudou litovat žádnou námahu, aby se dozvěděli, co potřebují. Pod svou kontrolou chtějí mít hlavně lidi stejné duševní zralosti, a to nejen proto, aby se mohli správně orientovat v konkurenci, ale i proto, že to je jejich zvláštní hobby.

Jsou to lidé, kteří touží po uznání svých kvalit a je překvapivé, že se tito velmi chytří jedinci přátelí s lidmi, kteří jsou duševně na mnohem nižší úrovni než oni. Spočívá to v tom, že se rádi nechají obdivovat. Staří astrologové jim připisují genialitu, ale i méně schopností, uvádět své originální nápady ve skutek. Uvádí se, že by je musela hnát velmi negativní síla, nebo touha někoho předčit.

Štíři jsou velmi okouzlující společníci, kteří dovedou hýřit nápady a každé společnosti vtisknou svou pečeť. Jsou to přitažlivé osobnosti, které nešetří námahou ani prostředky na to, aby se lidé, které mají rádi, dobře bavili.

Jsou to silné osobnosti, které dokáží mistrně maskovat své pocity a jejich partneři se nikdy nedozví o jejich žárlivosti, stejně jako jejich kolegové o závisti. Tito lidé často prožívají mučivé stavy mysli a nikdo z okolí o tom nemá tušení.

Jsou to jedinci stvoření pro vedoucí místa, kde sice budou náročnými šéfy, ale podřízenými budou velmi oblíbeni. Planeta Mars, která vládne jejich znamení jim dává nejen bojovnost, ale hlavně nadání pro medicínu a zvláště pro chirurgii, pro kterou mají všechny předpoklady i vnitřní sílu, která každého uzdraví.

Žena Štír - Drsná i sladká

První, čeho si člověk na ženě ve Štíru všimne, je její silný, ale příjemný hlas. Nelze sice zrovna tvrdit, že je hezká, ale sex-appeal se jí rozhodně nedá upřít. Ten se však objeví až na druhý pohled.

Pro své bližní je žena ve Štíru většinou dobrou kamarádkou, na niž se lze spolehnout a jíž lze svěřit tajemství. Než k tomu dojde, potřebuje samozřejmě určitý čas, neboť je od přírody nedůvěřivá. Pro ženu ve Štíru je přátelství velice cenné a ona je pro své přátele ochotná nesmírně mnoho udělat. Stejně jako přátelství bere žena ve Štíru velmi vážně i lásku.

Ve výběru milenců je žena ve Štíru neobyčejně náročná. I když hledá jen dobrodružství na jednu noc, během nejkratší doby ví, zda dotyčný muž odpovídá jejím měřítkům. Žena ve Štíru svá přání nijak netají. Rovnou a bez obalu řekne, co chce. Je aktivní a nápaditá, a totéž čeká i od svého milence. Klade na něj stejně vysoké nároky jako na lidi, jimiž je denně obklopená.

Muž Štír - Umění ovládat se

Leckterý muž na něj hledí závistivě a klade si otázku, proč právě jemu se neustále daří, že se stýká s nejkrásnějšími ženami. Na suveréna je vlastně příliš zdrženlivý, někdy působí téměř plaše. Na Štírovi vás zaujme jeho přirozenost. Vyzařuje dobrou náladu a jakousi lehkost, v podstatě však patří k nejsložitějším znamením zvěrokruhu. Nenechá se jen tak snadno prokouknou a otevřeně se chová nanejvýš ke starým přátelům, sotva však k přítelkyním.Stále ho vzrušuje neznámé, trvale hledá nové úkoly.Jde za svým cílem, dokud je cesta přehledná a lze ji zdolat bez potíží. Lidem, které nemá rád, neustupuje.

Partnerka ho nesmí vodit za ručičku ani poučovat, tím méně se pak v posteli ujímat vedení, to pak v posteli ujímat vedení, to pak noc skončí, ještě než vůbec začala. Když jí poprvé políbí, ví se, zda to myslí vážně, nebo jen něco předstírá. Vzrušeného muže Štíra lze nejlépe srovnat s letní bouří. Svou touhu potřebuje uspokojit, stáná chtíčem, teď to musí jít rychle. Štír má určitý sklon k násilnostem, jeho partnerka musí přinejmenším počítat s modřinami.Při sexu se Štír sice chová jako silný chlap, nikdy však jako egoista. Sex je závažná věc, a on by rád, aby se líbil i jeho milované.

ObrazekStřelec

Co na srdci, to na jazyku.


Povaha: cholericko-sangvinická

Vládce: Jupiter

Živel znamení: oheň

Charakteristika: Lidé narození ve znamení Střelce nesou pečeť vládce svého znamení Jupitera, který symbolizuje spravedlnost a štěstí. Jsou proto optimističtější, aktivní, společenští a velice upřímní, někdy do té míry, že jejich přímost zraňuje druhé, aniž by si toho byli vědomi. K jejich povahové výbavě nepatří kousavá satira nebo zlomyslnost, ale z jejich představy o spravedlnosti vyplývá, že si lidé zaslouží znát pravdu.

Jsou to lidé okamžitých reakcí, kteří často jednají z náhlého popudu, aniž by stihli domyslet následky svého chování. Dovedou být v okamžiku popuzení a vybuchnout, ale stejně rychle na vše zapomenou a ani v nejmenším netuší, že někomu zanechali šrám na jeho nitru. Oni to přece tak zle nemysleli!

Kdo je pozná blíže a zvykne si na ně, zažije nejen hodně legrace, ale najde v nich spolehlivé přátele, kteří sice někdy dost mluví, ale zpravidla se jim dá věřit.

Tito lidé nesnášejí pocit jakéhokoli omezování. Jsou schopní hodně pracovat, ale nesmí mít dojem, že to je nevyhnutelná povinnost a že je nad nimi dozor.

Jsou rádi v roli hostitelů a jako takoví, často přehánějí své možnosti, na čemž má vinu jejich bezstarostnost v okamžiku, kdy se dobře baví. Stejně bezprostředně jednají, potřebuje-li někdo pomoc. Udělají hned, co je zapotřebí a neuvažují, jestli se dožijí oplátky nebo alespoň vděčnosti. Sami pro sebe mnoho prostředků nepotřebují, protože nevyhazují peníze na okázalou reprezentaci, ale systematičtí střádalové to v žádném případě nejsou.

Dovedou brát život z jeho lepší stránky a dovedou inspirovat i své bližní k veselejšímu pohledu na svět. Tím vším se jeví svému okolí jako trochu povrchní, ale mají v sobě filozofického ducha, který jim dává nadhled nad malicherností a pomáhá jim i smířlivost a dobrota. Tento svůj „image“ si kazí svým nekompromisním bojem za spravedlnost, kdy se neubrání prudším projevům. Jejich okolí většinou přehlédne, že jen zřídka bojují sami za sebe.

Svou hrdost hájí i za cenu materiálních ztrát. Neradi dlouze vysvětlují, neradi se pokořují, takže jejich boj se zúží na prásknutí dveřmi a svá práva oželí.

Žena Střelec - Ať žije velkorysost

Ať se žena narozená ve Střelci objeví kdekoli, je neustále v pohybu. Žena ve Střelci má co na srdci, to na jazyku. Svět lží a intrik jí je cizí, neboť je přímočará a čestná. Má ráda živou zábavu , nejraději s nejdůvěrnější přítelkyní, což je ten nejlepší prostředek proti nudě.Vášnivá milostná noc, nové dobrodružství je s to ženu Ve Střelci dokonale obrátit vzhůru nohama.

Při hledání toho "pravého" ujde žena ve Střelci dlouhou cestu, která jí přináší mnoho zkušeností, ale také mnohá zklamání. Jde-li o sex, nezná stud ani zábrany. Na ženě ve Střelci nefascinuje ani tak smyslnost sama jako spíš její chuť být smyslná. vyzařuje z ní otevřenost a ochota ke všemu. Žena ve Střelci se dokáže obejít bez delší předehry, nikoli však bez něžné hodinky poté. Nejraději leží v ještě rozválené posteli, schoulená na partnerově rameni. Tato žena v postatě stále hledá něhu a chápavého partnera, s nímž pak tráví společné chvíle mazlení.

Muž Střelec - Lovec rozkoše

Muže Střelce prostě nelze přehlédnout. Nejen proto, že ztělesňuje to, čemu se říká "opravdový chlap", ale protože je šarmantní, duchaplný a vtipný. Jakmile vstoupí do místnosti atraktivní žena, muž Střelec si počíná jako sameček v říji. Tento muž nevychází dobře jenom se ženami. Vůbec má v sobě jistou neodolatelnost, která mu v životě leccos usnadňuje, především v povolání.

Muž Střelec "investuje" do partnerského vztahu hodně. Za to od své milé očekává fyzickou i dušení harmonii. Má ale také vysoké požadavky na ženu, a proto jeho románky nemívají dlouhé trvání. Tento muž velmi touží po ženách.

Většinu času věnuje Střelec tomu, aby partnerku vzrušoval a laskal, ale také má rád, když je občas i ona trochu aktivní.Žena,která žije s mužem Střelcem delší dobu, by mohla potvrdit, že má vždycky po ruce nějaké překvapení. sexu nesmí být nuda, a proto si stále vymýšlí něco nového

Obrazek